Over de rekenkamercommissie ‘in Midden-Brabant’

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Harrie Verbon

Lid
Accounthouder Goirle

Daniëlle van Dongen

Lid
Accounthouder Dongen

John Verhoeven

Voorzitter
Accounthouder Loon op Zand

Kees van Daal

Lid
Accounthouder Hilvarenbeek

Kees van Rietschoten

Secretaris-onderzoeker

Doel van het onderzoek

Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht een rekenkamercommissie of rekenkamer te hebben. De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken?
  • Maakt de gemeente waar wat ze belooft?
  • Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

De rekenkamercommissie richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente. Kortom: wat komt er terecht van de beleidsplannen van de gemeente? De commissie zoekt naar mogelijkheden om het bestuur van de gemeente te verbeteren. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en kiest haar onderwerpen zelf. Vanzelfsprekend neemt ze in haar overweging suggesties van de gemeenteraden en burgers mee.

Rekenkamercommissie en gemeenteraad

De commissie rapporteert over de resultaten aan de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad zijn de rapporten van de commissie een hulpmiddel om het college te controleren. Dit is een van de taken van de gemeenteraad. Daarnaast gebruikt het gemeentebestuur de onderzoeksresultaten om het beleid te verbeteren en inwoners te laten zien wat er met gemeenschapsgeld gebeurt.

Bescherming persoonsgegevens

De rekenkamercommissie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking met persoonsgegevens tegen te gaan.

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken wij soms persoonsgegevens, zoals mailadressen. Voorafgaand aan elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij met zo min mogelijk gegevens het onderzoek kunnen uitvoeren.

Het kan voorkomen dat wij om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld via een enquête of een interview of een groepsgesprek. Ook kan het voorkomen dat wij toestemming vragen om een (deel)dossier waarin bijzondere persoonsgegevens staan, te mogen onderzoeken.

De rekenkamercommissie verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg.