Afgeronde onderzoeken tot 2018

De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeken uitgebracht:

Burgerparticipatie openbare ruimte (2016)
Meer grip op GHO (2016)
Handreiking Jeugdzorg (2015)
Vervolgonderzoek Accommodatiebeleid (2014)