Lopende onderzoeken

De rekenkamercommissie heeft momenteel de volgende onderzoeken lopen: