Lopende onderzoeken

De rekenkamercommissie heeft momenteel de volgende onderzoeken lopen:

Subsidiebeleid
Doorwerking
Jeugdzorg Fase 2 Analyse inkoopcontracten
Informatieveiligheid