Lopende onderzoeken

De rekenkamercommissie heeft momenteel de volgende onderzoeken lopen:

Wob-onderzoek
Dienstverlening